من و تو

فرصتی برای باهم بودن


آزمون خود شناسی دالای لاما

اعتقادات تبتي ها به شناخت درون بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبدهاي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.
اين؛يكي از آزمونهاي دالای لاما( از كاهنان برجسته آنهاست ) است براي اين آزمون زمان بگذاريد.
از آن لذت خواهيد برد.
دالای لاما توصيه ميكند كه آن را بخوانيد چرا كه برايتان مفيد است.
فقط 4 سوال
پاسخها روشنگر خواهند بود .
 
 
قبل از آغاز آزمون
يك آرزو كنيد
بترتيب به سوالات جواب دهيد
فقط 4 سوال پرسيده خواهد شد.

به آرامي پيش برويد و حوصله بخرج دهيد
يك قلم و كاغذ آماده كنيد
در انتها به پاسخهاي داده شده نياز خواهيد داشت.اين يك پرسشنامه صادقانه است كه به شما چيزهايي درباره واقعيت درونتان خواهد گفت.
به هر سوال فقط يك پاسخ بدهيد
اولين چيزي كه به ذهنتان خطور ميكند بهترين است
به ياد داشته باشيد هيچ كس غير از خودتان نبايد پاسخها و نتايج را ببيند.


سوال اول
حيوانات زير را بترتيب دلخواه مرتب كنيد
گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوك


سوال دوم
درمورد هركدام كلمه ايي بنويسيد كه آنرا تشريح كند
سگ ، گربه، موش ، قهوه ، دريا

سوال سوم
درباره كسي فكر كنيد كه برايتان مهم است و شما را ميشناسد.و ميتوانيد او را به رنگي اختصاص دهيد.پاسخ خود را دوبار تكرار نكنيد .
هر رنگ را فقط به يك نفر اختصاص دهيد
زرد ، پرتقالي ،قرمز ، سفيد ، سبز

 
سوال چهارم
يك عدد بنويسيد (از 0 تا 20)
روزهفته مورد علاقه خود را بنويسيد


در انتها
مطمئن هستيد اين پاسخها صحيح هستند باز هم مرور كنيد تا مطمئن شويد

 

پاسخ تست

نوشته شده توسط حامی ۸۹/۱۰/۰۶ساعت 21:55

جهت حمایت از ما روی 1+ کلیک کنید: